Conferinta Ordinara a Membrilor CAR PROGRESUL CFR 04.05. 2019

       In data de 04.05.2019, intr-o atmosfera calda si prietenoasa a avut loc Conferinta Ordinara a Membrilor CAR PROGRESUL CFR 2019 cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului Director asupra activitatii desfasurate in anul 2018;

  1. Executia bugetara pe anul 2018 si Planul de afaceri pentru anul 2019 ;

  2. Evolutia indicatorilor economico- financiari in anul 2018;

  3. Raportul Comisiei de imprumuturi asupra activitatii din anul 2018;

  4. Raportul privind activitatile sociale si de marketing ale casei in anul 2018;

  5. Raport asupra activitatii Cabinetului medical;

  6. Raportul Comisiei de Cenzori;

  7. Modificari de Statut si propuneri ale Consiliului Director; Imputernicire persoana pentru perfectare acte;

  1. Discutii pe marginea materialelor prezentate si propubneri ale membrilor;

            10. Aprobarea materialelor prezentate.

       Multumim membrilor care au fost alaturi de noi si de asemenea multumim pentru cuvintele frumoase. Tuturor multa sanatate si va asteptam cu mare drag si la anul.