10 august 2020

Asistenta sociala

     Fondul pentru ajutoare sociale este creat prin buna gestionare a fondurilor casei, printr-un management optim si o buna desfasurare a activitatii casei.

    Casa de Ajutor Reciproc Progresul CFR. Comanesti IFN poate veni in sprijinul membrilor sai , cu  venituri mici si mijlocii, prin acordarea unor ajutoare sociale, in conformitate cu prevederile  Statutului  de functionare.

    Ajutoarele sociale pot consta in produse alimentare, sume de bani, tichete cadou , decontarea unor servicii medicale, bilete de tratament si alte ajutoare, in functie de nevoile membrilor si posibilitatile Casei.

    Conditiile de acordare a ajutoarelor sociale, membrilor CAR,  valoarea nominala si cea finala a ajutoarelor sociale vor fi aprobate in sedintele Consiliului Director la momentul respective. Conditiile de acordare, vor fi facute publice prin afisarea la sediile casei si prin mijloace mass media, astfel incat sa fie cunoscute de catre fiecare membru.

    Fondul de actiuni sociale mai poate fi folosti pentru diferite activitati sociale, sub forma de bani sau tichete cadou, cum ar fi:

  • Premii acordate copiilor membrilor cu diferite ocazii;
  • Organizarea diferitelor activilati cultural, sportive , educative, etc. la nivel local pentru comunitate;

       Aceste ajutoare sociale nu au un caracter rambursabil.