10 august 2020

Forma Juridica

   

    Casa de Ajutor Reciproc  PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N., denumita in continuare  CAR PROGRESUL CFR Comanesti I.F.N. a fost inregistrata la JUDECATORIA Moinesti, prin SENTINTA CIVILA nr. 12 din 18.03.1997.

     C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. este o asociatie de interes general sau comunitar, fara scop patrimonial, creata pe baza liberului consimtamant si vointei de asociere a membrilor.

    C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. este persoana juridica de drept privat si a dobandit aceasta calitate in momentul inregistrarii sale in Registrul Special al Persoanelor juridice fara scop patrimonial.

    C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. este inregistrata in Registrul de Evidenta al Bancii Nationale Romane sub nr. RE-PJR-04-020698/11.08.2006 si functioneaza in temeiul Legii 122/1996 privind regimul juridic al Caselor de Ajutor Reciproc ale salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii 540 / 2002 privind Casele de Ajutor Reciproc ale pensionarilor, precum si a Statutului propriu si a OG.26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

      C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. poate avea in structura sa filiale, organizate ca subunitati cu personalitate juridica si/sau sucursale organizate ca subunitati fara personalitate juridica. Constituirea si functionarea filialelor sau sucursalelor vor respecta prevederile legale si statutul C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Acestea sunt destinate sa indeplineasca obiectivele casei in zonele in care functioneaza.

(Extras din Statut)

ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRATIVE SI DE CONTROL

 

   Organele de conducere, administrare si control ale C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. sunt:

  • Conferinta membrilor CAR;
  • Consiliul Director;
  • Comisia de cenzori.

   Conferinta membrilor este organul suprem de conducere al C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. care se convoaca cel putin o data pe an, dar nu mai tarziu de 90 de zile dupa incheierea exercitiului financiar, sau ori de cate ori este necesar( conferinte extraordinare).

   Convocarea conferintei se face de catre Consiliul Director sau la solicitarea a minim 1/3 din reprezentantii membrilor CAR. PROGRESUL C.F.R

   Consiliul Director convoaca Conferinta cu cel putin 15 zile inainte de data desfasurarii ei, la toate locatiile C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. Convocarea trebuie sa cuprinda si  ordinea de zi. In cazul in care Consiliul Director nu convoaca Conferinta anuala la termenul stabilit, aceasta poate fi convocata de Comisia de cenzori.

   Consiliul Director este organul executiv, de administrare si conducere a activitatii, intre doua Conferinte si are minim 5 membri si 2 membri supleanti.

   Directorul executiv/economic, care este responsabil cu activitatea zilnica a C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. face parte de drept din Consiliul Director. Membrii alesi ai Consiliului Director vor avea mandate de 4 ani.

   Consiliul Director poate alege un birou executiv compus din trei persoane din mebrii acestuia care sa rezolve problemele curente intre sedinte. Consiliul Director poate numi un comitet de imprumuturi alcatuit din trei persoane care sa analizeze si sa aprobe imprumuturile membrilor.

   Comisia de cenzori efectueaza controlul financiar intern la C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. Comisia de cenzori este subordonata numai Conferintei C.A.R.

   Comisia de cenzori se compune din trei membri si trei supleanti. Membrii Comisiei de cenzori trebuie sa aiba pregatire economica, financiara si contabila si cel putin unul din cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil.

   Cenzorii nu pot fi membri ai Consiliului Director sau salariati ai C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. si nici rude pana la gradul trei sau soti cu membrii Consiliului Director sau salariatii C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N.

 

(Extras din Statut)