10 august 2020

Imprumuturi

 

        Casa de Ajutor Reciproc C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. acorda imprumuturi numai membrilor proprii.

    Fiecare membru al casei are dreptul sa solicite imprumut. Cererile de imprumut se vor aproba sau respinge, de catre Consiliul Director, dupa ce in prealabil au fost analizate si aprobate de catre Comitetul de imprumuturi, conform politicilor si procedurilor de imprumut,
    Principiile de baza care se aplica la evaluarea cererilor de imprumut, sunt urmatoarele:  

  • Capacitatea membrului de a restitui imprumutul in conditiile contractului de imprumut;
  • Istoricul platilor anterioare efectuate de membrul respectiv la imprumuturi acordate de catre Casa de Ajutor Reciproc C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. precum si la imprumuturile si facturile emise de terti;
  • Factorii personali care pot avea consecinte asupra restituirii imprumutului in derularea acestuia;
  • Garantiile oferite pentru imprumut;
  • Situatia financiara generala a membrului respectiv.

      Contractele de imprumut se incheie in forma scrisa, in doua exemplare, intre Casa de Ajutor Reciproc C.A.R PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. pe de o parte si membrul C.A.R. care imprumuta pe de alta parte, din care sa rezulte clar termenii si conditiile de acordare a imprumutului.

      Dobanda la imprumut se calculeaza la soldul ramas lunar.

      Casa de Ajutor Reciproc C.A.R PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. nu percepe taxe sau comisioane pentru acordarea  imprumuturilor, pentru ridicare de numerar sau pentru  plata anticipata.