10 august 2020

Scopul si obiectul de activitate

     Scopul casei este dezvoltarea legaturilor de solidaritate, sprijin si intrajutorare materiala a membrilor sai, prin atragerea de fonduri sociale ale membrilor si acordarea de imprumuturi acestora.

    Obiectul de activitate al C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. il constituie acordarea catre membrii sai de imprumuturi cu dobanda care se reintoarce la fondul social al membrilor, dupa deducerea cheltuielilor statutare, precum si alte activitati si servicii decat cele enuntate prin scopul principal.

   Obiectivele casei :

C.A.R. PROGRESUL C.F.R Comanesti I.F.N. are ca obiective, fara a se limita la acestea, urmatoarele:

  • Atragerea in randul membrilor, pe baza liberului consimtamant, a unui numar cat mai mare de persoane;
  • Promovarea unor programe educationale referitoare la buna gestionare a resurselor financiare ale membrilor ;
  • Incurajarea membrilor in a contribui la constituirea fondului social in cadrul C.A.R. si protejarea acestor fonduri impotriva pierderilor si devalorizarii printr-o administrare prudenta a fondului social al membrilor si prin oferirea unui castig echitabil (dobanda) si real pentru aceste fonduri sociale;
  • Acordarea de imprumuturi catre membri si urmarirea recuperarii in totalitate a acestor imprumuturi, inclusiv dobanda aferenta, conform termenilor si conditiilor convenite intre C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. si membrii imprumutati, prin contractul de imprumut;
  • Practicarea unor tehnici de management moderne elaborate pentru case de ajutor reciproc si stabilirea preturilor produselor si serviciilor financiare astfel incat venitul obtinut sa acopere toate costurile asociate atragerii de fonduri sociale ale membrilor, sa acopere toate cheltuielile de functionare ale C.A.R.  PROGRESUL C.F.R . Comanesti I.F.N. si sa contribuie la crearea si mentinerea unui nivel adecvat de capital propriu, precum si la crearea altor fonduri necesare (provizioane), rezerve, inclusiv pentru protectia fondului social al membrilor la inflatie;
  • Asigurarea posibilitatilor egale tuturor membrilor de a participa la buna desfasurare a activitatii C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N.
  • Asigurarea, in mod egal si nediscriminatoriu, a acelorasi drepturi si obligatii pentru fiecare membru.

 

(Extras din Statut)