11 august 2021

Politică de confidențialitate

Asociația Casa de Ajutor Reciproc Progresul CFR Comănești IFN
Sediul social – Str. Aleea Parcului, bl.C5-C6, parter, oraș Comănești, județ Bacău.
C.U.I. 9817858
Nr. Sentință la Judecătoria Moinești 12/18-03-1997
Nr. Op. Date cu caracter personal 6944/2006
Telefon: 0234 374 389 / 0234 372 152 / 0769.200 730, fax: 0234 372 142
Program de lucru: luni-vineri intre orele 8:00 – 16:30 pauză 12:00-12:30

Cadrul și condițiile de utilizare
Acest site a fost dezvoltat de Asociația CAR Progresul CFR Comănești pentru a constitui o sursă generală de informare. Prin accesarea acestui site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, dumneavoastră confirmați că ați citit, înțeles, acceptat și agreat următorii termeni și condiții. Nicio informație de pe acest site nu trebuie să fie considerată ofertă contractuală.
Proprietatea site-ului și drepturile de proprietate intelectuală
Acest site este deținut și întreținut de către Asoc. CAR Progresul CFR Comănești. În lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală (incluzând aici drepturile de autor și drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site aparțin Asoc. CAR Progresul CFR Comănești(CAR) . Ne rezervăm toate drepturile cu privire la cele de mai sus și ne vom exercita, la nevoie, aceste drepturi în limitele permise de lege. Nimic din conținutul acestui site nu constituie o licență sau dreptul de a utiliza vreo imagine, marcă comercială, marcă de servicii, logo, sau orice alte materiale prezentate pe site de către vreo persoană.
Descărcarea sau copierea prin alte metode a materialelor de pe site nu transferă către persoana în cauză licența programelor de software sau drepturile asupra materialelor de pe site. Orice date transmise către acest site devin proprietatea CAR, pot fi utilizate de către CAR în orice scop dacă acesta se încadrează în limitele legii și pot fi dezvăluite de către CAR către orice tip de autorități. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative care se aplică în cazul dumneavoastră.
Aspecte Juridice
Orice plângere sau dispută/neînțelegere determinată sau legată de utilizarea acestui site, a conținutului sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de către legislația română în vigoare. Termenii și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord să recitiți această secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul dvs. continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu acestea.

Cum folosim informațiile dvs.?

Putem utiliza informațiile pe care le colectăm de la dvs. atunci când vă înregistrați, solicitați o ofertă, navigați pe site-ul nostru sau folosiți alte funcții ale site-ului în următoarele moduri:

  • Pentru a vă personaliza experiența pe site și pentru a vă oferi tipul de conținut și produse de care sunteți interesat
  • Pentru a răspunde solicitărilor dvs. rapid și pentru a îmbunătăți procesul de comunicare
  • Pentru a trimite e-mail-uri periodice privind solicitarea dvs. sau oferte legate de alte produse și servicii
  • Pentru a continua schimbul de informații privind o solicitare (live chat, e-mail sau telefon)

Protecția datelor cu caracter personal
Prelucrarea Datelor Personale se efectuează de către operator (sau o terță persoană), prin mijloace automate sau neautomate, diverse operațiuni sau seturi de operațiuni cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea catre terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea. Datele personale ale fiecărui client sunt prelucrate in mod individual, conform Consimțământului acordat de acesta.
Securitatea datelor
CAR utilizează diverse măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/și intenționat.
Politica de utilizare cookie-uri
Acest site folosește cookie-uri si amprente digitale. Acestea sunt fișiere care se instalează automat pe calculator și care te pot recunoaște ca utilizator, printr-un număr de referință. Ele servesc pentru a culege informații statistice de tipul: numărul de expuneri ale membrilor comunității la anumite conținuturi web ce sunt parte a studiilor pe care le avem în derulare, frecvența accesării acestor conținuturi, profilul celor care accesează aceste conținuturi sau alte informații statistic relevante. Cookie-urile nu stochează date cu caracter personal.
Amprentele digitale ne permit culegerea unor informații de tipul: browser utilizat, sistem de operare, IP. Aceste informații nu sunt corelate cu datele cu caracter personal. Ele permit controlarea completării sondajelor o singură dată de către același utilizator. Înscrierea în această comunitate presupune acordul asupra folosirii cookie-urilor și a amprentelor digitale.