INSCRIERE MEMBRI

Pot deveni membri ai CAR. PROGRESUL CFR Comanesti I.F.N.:

  • persoane fizice salariate, sau care obţin venituri de natură salarială, din profesiuni independente sau din alte activitati legale;
  • pensionari indiferent de sistemul de asigurari sociale caruia ii apartin,
  • beneficiari de ajutor social, membri de familie ai acestora aflati in intretinerea membrilor CAR. PROGRESUL CFR Comanesti, cu conditia sa aiba cetatenia romana.

     Calitatea de membru al Casei de Ajutor Reciproc C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. se obtine, dupa achitarea taxei de inscriere si a cotizatiei minime la fondul social.
     Membrii Casei de Ajutor Reciproc C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. au drepturi si obligatii, mentionate in detaliu in Statutul casei.
     Calitatea de membu al Casei de Ajutor Reciproc C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. inceteaza in urmatoarele cazuri:
pe baza cererii scrise a membrului, pe baza excluderii, in urma hotararii Consiliului Director .
     De ce membru al Casei de Ajutor Reciproc C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. ?!
Casa de Ajutor Reciproc C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. acorda imprumturi prompte pentru nevoile membrilor sai, acorda imprumuturi garantate cu fondul social sau cu giranti, nu percepe taxe sau comisioane adiacente, acorda dobanzi substantiale la fondul social si acorda consultanta financiara.

IMPRUMUTURI

    Casa de Ajutor Reciproc C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. acorda imprumuturi numai membrilor proprii.
    Fiecare membru al casei are dreptul sa solicite imprumut. Cererile de imprumut se vor aproba sau respinge, conform politicilor si procedurilor de imprumut, de catre Consiliul Director, dupa ce in prealabil au fost analizate si aprobate de catre Comitetul de imprumuturi.
    Principiile de baza care se aplica la evaluarea cererilor de imprumut, sunt urmatoarele:  Capacitatea membrului respectiv de a restitui imprumutul si de plata a dobanzii; istoricul platilor anterioare efectuate de membrul respectiv la imprumuturi acordate de catre Casa de Ajutor Reciproc C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. precum si la imprumuturile si facturile emise de alti creditori;conditiile care pot avea consecinte asupra restituirii imprumutului in derularea acestuia; garantiile oferite pentru imprumut; situatia financiara generala a membrului respectiv.
    Contractele de imprumut se incheie in forma scrisa, in doua exemplare, intre Casa de Ajutor Reciproc C.A.R PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. pe de o parte si membrul C.A.R. care imprumuta pe de alta parte, din care sa rezulte clar termenii si conditiile de acordare a imprumutului.
Dobanda la imprumut se calculeaza la soldul ramas lunar. Casa de Ajutor Reciproc C.A.R PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. nu percepe taxe sau comisioane pentru acordare imprumut, ridicare de numerar sau pata anticipata.

CONSILIERE  FINANCIARA

       Membrii CAR PROGRESUL CFR au gasit in totdeauna un sprijin in salariatii casei. Acestia, avand cu totii studii superioare de specialitate si experienta in munca desfasurata, acorda in permanesnta consiliere financiara membrilor, oferindu-le cele mai avantajoase conditii de finantare , in vederea rezolvarii  unei situatii financiare de moment.

FONDUL SOCIAL

      Fondul social al membrilor Casei de Ajutor Reciproc C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. este materializat, evidentiat pe fiecare membru in parte si apartine acestora. Fondul social al membrilor este purtator de dobanda.            Dobanda la fondul social se acorda lunar, prin capitalizare.
     Casa de Ajutor Reciproc C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. nu percepe taxe si comisioane pentru depunerile sau retragerile de fond social.
      Membrii Casei de Ajutor Reciproc C.A.R. PROGRESUL C.F.R. Comanesti I.F.N. au dreptul sa introduca clauza testamentara.
      Casa de Ajutor Reciproc C.F.R. Comanesti I.F.N. garanteaza fondurile sociale ale membrilor in conditiile prevazute de lege.

AJUTORUL DE  DECES

      Fiind parte a activitatilor de prtectie sociala, instituirea fondului pentru ajutorul de deces, a atras inca de la infiintare, un mare numar de sustinatori. Prin Politicile interne, CAR PROGRESUL CFR a stabilit cu exactitate, conditii de participare si plafoane consistente pentru intrajutorarea familiilor membrului CAR decedat. Sumele incasate pot fi substantiale si , cu siguranta sunt de un mare folos familiilor indurerate.

ASISTENTA MEDICALA

      In anul 2010, in plina criza economica, in momentele in care unicul spital orasenesc din localitate risca sa se inchida, CAR PROGRESUL CFR COMANESTI , investeste in sanatatea membrilor sai. In decursul anului, institutia a infiintat un cabinet medical propriu, cu personal specializat, calificat , cabinet prin care ofera membrilor proprii servicii de asistenta medicala generala, gratuit.

ASISTENTA SOCIALA

      Inca de la inceput, institutia s-a preocupat de protectia sociala a membrilor sai , asigurandu-le acestora dobanzi la fondul social, mereu peste procentele practicate pe piata financiara.

      Consiliile Directoare au avut in permanenta grija ca, membrii casei sa fie protejati financiar, chiar si pe perioada crizei economice. In timp, activitatile de protectie sociala s-au diversificat in diferite forme: tombole cu spectacole si premii, imprumuturi si dobanzi promotionale cu diferite ocazii , acordarea de tichete cadou cu ocazia sarbatorilor, acordarea de rechizite si dulciuri copiilor comunitatii cu ocazia inceperii noului an scolar.